Allservice & försäljning

Allservice

Vi utför all slags service som snöröjning av tak och industrihallar, gräsklippning, vedkapning, trädfällning, rensning av takrännor, samt service och underhåll av byggnader.

Tillverkning och försäljning

Vi tillverkar enligt kundens önskemål:

  • entretrappor
  • bryggor
  • utebord och möbler
  • staket mm